Albert Oszek Dance

Albert Oszek Dance

Albert Oszek

Zastępy pięknoduchów, poszukujących w sztuce estetycznego ukojenia, mogą sobie obrazy Alberta Oszka odpuścić. Nie zaspokajają one eskapistycznych fantazji, nie realizują się w harmonijnym formalizmie, nie lewitują na wyżynach ezoterycznej abstrakcji.

Scroll to Top