Wolna Ukraina

Projekt Wolna Ukraina

Kultura każdego kraju konstytuuje tożsamość i odrębność narodu. Polskie doświadczenie historyczne z okresu zaborów potwierdzają to najdobitniej. Projekt Galerii ARS NOVa daje szansę artystkom ukraińskim na wolność nie tylko twórczą, ale i materialną. Ma także walor poznawczy - umożliwia dostrzeżenie i zrozumienie odrębności i podobieństw między narodami polskim i ukraińskim co jest o tyle łatwe, że sztuka jako znak jest czytelna bez pośrednictwa tłumacza.

 

Celem projketu jest profesjonalna pomoc artystkom z Ukrainy zmuszonym do wyjazdu z powodu wojny. W ramach wsparcia Galeria ARS NOVA:

  • pomaga w znalezieniu miejsca do życia artystkom i ich dzieciom,
  • organizuje miejsca nadające się do pracy twórczej oraz niezbędne materiały (płótna, farby, papiery itp.),
  • organizuje wystawy zbiorowe oraz indywidualne,
  • sprzedaje prace

Galeria nie pobiera prowizji z tytułu sprzedaży.