KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY POPRZEZ SZTUKĘ

U podstaw projektu jest idea powszechnej dostępności kultury i sztuki a także teza, że sztuka mieści się w każdej przestrzeni, nawet tej z natury przeznaczonej do innych celów, podnosząc jej standard z pożytkiem dla wizerunku firmy.

Proponujemy wynajem dzieł sztuki na podstawie dwustronnej umowy między waszą firmą a Galerią ARS NOVA

 

Korzyści dla firmy:

 1. Podkreślenie profilu firmy i jej priorytetów poprzez odpowiedni dobór i aranżację eksponowanych dzieł sztuki
 2. Podniesienie prestiżu firmy
 3. Stworzenie estetycznych i przyjaznych warunków pracy dla personelu
 4. Indywidualizacja firmy spośród firm z tej samej branży
 5. Promowanie firmy przez Galerię na zasadach wzajemności
 6. Zapraszanie firmy do uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Galerię włącznie z zamieszczeniem reklamy czy logo firmy w drukach promocyjnych Galerii (katalogi wystawiennicze, plakaty, ulotki itp.)
 7. Nieodpłatne doradztwo w kwestii inwestowania w sztukę
 8. Możliwość zakupu dzieł sztuki będących przedmiotem najmu na zasadach uprzywilejowanych ( np. zaliczenie kwot zapłaconych z tytułu najmu na poczet ceny zakupu) przez firmę lub wskazane przez nią osoby
 9. Status klienta uprzywilejowanego przy zakupie jakiegokolwiek dzieła sztuki z oferty Galerii (10-20% zniżki)
 10. Uświetnianie ważnych dla firmy spotkań (konferencje, zjazdy, szkolenia, jubileusze itp.) poprzez specjalnie przygotowaną i dostosowaną do charakteru wydarzenia ekspozycję dzieł sztuki wraz z oprawą wernisażową

 

Korzyści dla Galerii:

 1. Promowanie i popularyzacja sztuki
 2. Pozyskiwanie nowych miejsc wystawienniczych
 3. Pozyskiwanie nowych miłośników sztuki i potencjalnych klientów

 

Projekt ten jest przeniesieniem na grunt Polski sprawdzonych co do skuteczności europejskich praktyk marketingowych w dziedzinie budowania prestiżu firmy i promocji marki.